• Home
  • Awards
  • Newsletter
  • Diphu Campus
  • Examination
  • Customization

Students of Batch 2017-2021

Sl. No.Name
1Longjam Momita Singha
2Osman Amin
3Preeti
4Chandreyee Purkayastha
5Sanjana Dev
6Anusuya Paul Choudhury
7B Leina Sharma
8Anjali Khandelwal
9Akanksha Kumari
10Shah Alam
11Piyush Kumar
12Sanjeev Kumar
13Anurag Deep
14Shiva Das
15Pappu Kumar Gautam
16Ok Harjeet Singha
17Ayush Kumar
18Rituraj Das
19Deepraj Chanda
20Afzalur Rahaman Choudhury
21Rajesh Kumar
22Joynath Barman
23Imran Jakaria Laskar
24Salman Kurshid Barbhuiya
25Sandip Das
26Tirthanka Borah
27Kausar Jamil
28Plaban Borgohain
29Krishan Kumar
30Rohit Kumar
31Vikram Raj
32Md Rustam Mansoori
33Saleh Ahmed Laskar