• Home
  • Awards
  • Newsletter
  • Diphu Campus
  • Admission
  • Examination
  •  :
  •  :
  •  :
  • Accessibility

Students of Batch 2018-2022

Sl. No.Name
1Arijit Das
2Arijit Paik
3Ashis Kumar Panja
4Subhajit Paik
5Lucky Raj Thakuria
6Bhaskarjyoti Borah
7Deepak Yadav
8M Rohit Singha
9Sayeedul Laskar
10Kurnal Das
11Nilutpal Das
12Bhaskar Baruati
13Swarup Seal
14Shain Aktar Laskar
15Vikash Kumar
16Amarjeet Prasad
17Amresh Kumar Yadav
18Manish Karmakar
19Suhelur Rahman Choudhury
20Rahul Shit
21Shabnam Akhtar Choudhury
22Sayan Karmakar
23Ashutosh Srivastava
24Balaji Polipogu
25Sudip Sinha
26Prashant Kumar
27Kankipati Sandeep Kumar
28Tripti Kumari Nayak
29Sehba Ashraf B
30Durgesh Lal Kavi
31Anol Roy
32Bandita Medhi
33Swapnoneel Sarkar
34Salik Ahmed
35Vineet Kumar
36Niraj Singh
37Shahadat Ali
38Aman Chaudhary
39Rajat Mishra
40Jyotirmoy Baro